Alle i Hamresandens Venner bidrar til et renere turområde
Hamresandens Venner

Velkommen

- til hjemmesiden for Hamresandens Venner

Vi er en nystartet forening og har som formål å bidra til

å ta vare på Hamresanden som et attraktivt frilufts- og

turområde for såvel som tilfeldig besøkende, som våre

lokale beboere og brukere av dette naturskjønne

området i vår landsdel.

Foreningen ble startet 5. juli 2017 og åpnet facebook

siden Hamresandens Venner samme kveld. I løpet av

14 dager fikk vi over 700 venner på facebook. Vi teller i

dag over 2000 venner, og håper selvsagt på at veldig

mange også vil bli medlemmer av foreningen.

Foto: Stig O Birkeland
Hamresandens Venner

Velkommen

- til hjemmesiden for

Hamresandens Venner

Vi er en nystartet forening og har som formål å

bidra til å ta vare på Hamresanden som et

attraktivt frilufts- og turområde for såvel som

tilfeldig besøkende, som våre lokale beboere og

brukere av dette naturskjønne området i vår

landsdel.

Foreningen ble startet 5. juli 2017 og åpnet

facebook siden Hamresandens Venner samme

kveld. I løpet av 14 dager fikk vi over 700

venner på facebook. Vi teller i dag over 2000

venner, og håper selvsagt på at veldig mange

også vil bli medlemmer av foreningen.